Hellvik Splitt vil forbedre seg ( DT 22.09 )

Av Roger Rasmussen
28. sep. 2003
Hellvik Splitt A/S lover at naboene skal oppleve mindre støvflukt fra lasteanlegget på Hellvik i framtida.
Hellvik Splitt A/S lover at naboene skal oppleve mindre støvflukt fra lasteanlegget på Hellvik i framtida. Det skal settes i gang tiltak for å redusere plagene til naboene i det nærmeste huset til utskipningsanlegget.