Fauna

Av Redaksjonen
4. nov. 2003
Hellvik har et variert dyre- og fugleliv. Med sin beliggenhet har stedet en fin kombinasjon av biotoper (leveområder) som tiltrekker seg for eksempel mange ulike fuglearter. Vi ønsker å formidle aktuell informasjon om Hellviks fauna. Noen dyrearter er nå listet opp.

DYREARTER PÅ HELLVIK

Vi fører her opp en alfabetisk liste over ulike dyrearter, samt noen kommentarer.

Elg (spor ble sett innenfor Lunhulen i uke 44-2003)
Grevling
Hare
Hjort (observert for flere år siden)
Mink
Rødrev
Rådyr

Send gjerne inn navn og kommentarer vedr. andre dyrearter til redaksjonen v/Gustav Steensland

FUGLELIVET PÅ HELLVIK

De fleste av oss observerer småfugl der vi bor, og en måte å få et inntrykk av artsmangfoldet er å drive med hagefugltelling. Norsk Ornitologisk Forening har et slikt prosjekt, og du kan følge med i oversikten over familien Steenslands resultater i Marraveien 18 på Hellvik. Sesongen varer fra uke 45 om høsten til uke 15 om våren. Se nettstedet til Dalane Lokallag av NOF (www.fugler.net/nofrog/dll), og velg "Hagefulgtelling" under "Aktiviteter" på menyen.

Send gjerne inn melding om observasjoner av fugl på Hellvik til Gustav Steensland