Infobrev nr.4-2003

Av Roger Rasmussen
30. okt. 2003
Vedlagt følger infobrev om medlemsmøte i Brunnmyra onsdag 05.november kl.19.30-22.00.


Hellvik velforening inviterer til åpent medlemsmøte i Brunnmyra onsdag 05.november kl.19.30 - 22.00

Ordfører John Skaara deltar under medlemsmøtet

Agenda:

1: Bygging av ny barnehage på Hellvik.

Denne saken skal opp i levekårsutvalget 04. november og kommunestyret 17.november.

2: Erverv av areal til Veien bo-og servicesenter på Hellvik

Formannskapet vedtok den 29.oktober at bo-og servicesenteret skal bygges på Tuå. Endelig behandling i kommunestyret 17.november.

Kaffe- og tepause med noe å bite i.

3: Tanker om utvikling av Hellvik

Harald Henriksen formidler sine tanker om utvikling av Hellvik Hus, herunder boligbygging.

4: ADSL/Bredbånd på Hellvik

Orientering om arbeidet med å hente inn tilbud fra leverandører av ADSL/Bredbånd.

5: Eventuelt ( dersom det blir tid )

Styret ønsker spesielt å invitere dem som har flyttet til Hellvik det siste året. Medlemsmøter er en fin mulighet til å bli kjent med nye folk samt å bli oppdatert på hva som skjer i bygda. I tillegg ønsker styret spesielt å invitere ungdom og andre som har ønsker/planer om å bygge hus på Hellvik.


Med hilsen styret i Hellvik velforening