Infobrev nr.5-2003

Av Roger Rasmussen
11. nov. 2003
Medlemsmøte i velforeningen ble avholdt i Brunnmyra onsdag 05.11. Vedlagt følger et infobrev om ADSL-aksjon som ble laget etter medlemsmøtetHellvik velforening har siden juni arbeidet med å innhente tilbud fra ulike leverandører av ADSL. Pr. 06.november har vi ikke lykkes i få noe konkret tilbud.

ADSL gir hurtig overføring av lyd, tekst og bilde og leveres gjennom den vanlige telefonlinjen. Nærmeste telefonsentral ( Åsatua ) må være oppgradert dersom vi skal kunne få ADSL.

På medlemsmøte som Hellvik velforening arrangerte i Brunnmyra onsdag 05.november ble det bestemt at vi skal starte en aksjon for å få Telenor til å bygge ut sin telefonsentral på Hellvik. Målet er at dette skal skje i løpet av første halvår av 2004. I følge Telenor sine internettsider så blir nå 120 nye sentraler klargjort over hele Norge. Beslutningen om å tilby ADSL på de nye områdene har for en stor del vært styrt av den interressen folk i de aktuelle områdene har vist for dette tilbudet gjennom å registrere seg på en interresseliste på web.

Hellvik velforening vil derfor anmode alle som vil ha ADSL om å melde sin interresse på www.online.no

Det er om å gjøre å få flest mulig henvendelser fra Hellvik. Høyst uoffisielt må Telenor ha ca 80 abonnenter før utbygging er aktuelt.


Med hilsen styret i Hellvik velforening