Svar fra Hellvikssplitt A/S

Av Roger Rasmussen
4. jan. 2004
Styret har fått muntlig svar fra Hellvikssplitt A/S vedrørende tidligere brev om steinstøv
Styret har fått muntlig svar fra Hellvikssplitt A/S vedrørende vårt brev den 06.10.2003 om steinstøv fra steinbruddet på Hegrestad. Hellvikssplitt A/S tar problemene på alvor og vil utføre en del tiltak for å redusere problemene. Det planlegges å asfaltere lenger opp i bakken, spyle av asfalt samt lage en ny innkjørsel til bruddet ( dagens innkjørsel fra riksvei 44- men rett inn og ned i fjellet )