Innkalling til årsmøte og medlemsmøte

Av Roger Rasmussen
27. jan. 2004 (Sist oppdatert: 13. des. 2004).
Styret i velforeningen innkaller til årsmøte i Brunnmyra onsdag 04. februar kl.19.30. Hellvik helselag inviteres spesielt til å delta på medlemsmøtet etter årsmøtet. Tema her blir Nasjonalforeningen for folkehelsen sin nærmiljøundersøkelse på Hellvik høsten 2003.
INFOBREV NO 1/2004 FRA HELLVIK VELFORENING 22/1-04

ÅRSMØTE

Det innkalles til årsmøte i Hellvik Velforening i Brunnmyra onsdag 04.februar kl.19.30.
Saksliste:

1: Åpning ved leder Roger Rasmussen
2: Valg av ordstyrer
3: Godkjenning av innkalling og saksliste
4: Valg av referent
5: Valg av 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen
6: Årsmelding fra styret
7: Regnskap for 2003 - budsjett for 2004
8: Innkomne forslag
A) Forslag fra styret om årskontingent for 2004 på kr. 50,-.
9: Valg
Valgkomiteens forslag:
Leder: Bjørn Carlsen ( ny )
Styremedlemmer: Inger Johanne Andreassen ( ikke på valg ), Svein Jarle Helland ( ny ), Tom Svendsen ( ny ) og Nina Remme ( ny ).
Revisor: Jane Andreassen ( gjenvalg )
Valgkomitee: Grete Hansen ( ny ), Geirulf Vassvik ( ny ) og Margit Husby ( ny )
10: Avslutning

Pause med enkel bevertning

Medlemsmøte:

Drøfting av rapport fra nærmiljøundersøkelsen 2003 som er utført av Nasjonalforeningen for folkehelsen i samarbeid med Hellvik helselag. I rapporten kommer det frem at de som svarte på undersøkelsen savnet bl.a. følgende trivselstiltak på Hellvik:
* Dagligvarebutikk/kiosk
* Møteplass ungdom
* Møteplass voksne
* Båtplasser/gjestehavn
* Belysning på sykkel/gangveier
* Trimturgruppe for voksne

Det er mulig å fornye/tegne nytt medlemsskap i velforeningen i pausen etter årsmøtet.

Hilsen styret i Hellvik velforening.