Svar på forespørsel fra kommunen

Av Roger Rasmussen
3. feb. 2004
Styret har svart på forespørsel fra kommunen om omregulering av Veien bo-og servicesenter til boligformål
Eigersund kommune
Sentraladministrasjonen
Plankontoret
Strandgaten 2, Havnebygget
4370 Egersund

Svar på forespørsel om omregulering av Veien bo- og servicesenter til boligformål

Viser til brev den 19.01.04 med ref. 1059/04/04/00154. Hellvik velforening vil anmode kommunen om å utsette en reguleringsendring av område O4 på Hellvik. Selv om kommunestyret har vedtatt at bo- og servicesenter skal etableres på Tuå er det fortsatt mye som er uavklart før bygging kan påbegynnes. Område O4 bør fortsatt være regulert til offentlig formål inntil alle forhold vedrørende Tuå er avklart.


Med hilsen

Inger Johanne Andreassen
Sekretær- Hellvik velforening