Protokoll for 2002

Av Roger Rasmussen
3. feb. 2004
Vedlagt følger protokoll for 2002 med henvisning til alle inngående og utgående dokumenter. Protokollen blir ført og oppbevart av styrets leder.
Protokoll for Hellvik Velforening - 2002


31.01: Kopi av dokument - Eigersund kommune

* Sentrumsutvikling på Hellvik

25.02: Stiftelsesprotokoll

25.02: Valg av styre + andre verv

25.02: Vedtekter

26.02: Kopi av sak- Eigersund kommune

* Veien bo- og servicesenter

04.03: Referat fra styremøte no.1

25.03: Kopi av brev fra Frivillighetssentralen i Eigersund til lag/foreninger på Hellvik.

* Invitasjon til møte i Forsamlingsshuset- Eldremiddag

01.04: Infobrev no.1 fra Velforeningen

02.04: Kopi av sak- Eigersund kommune

* Kommuneplan- arealdel 2002-2014 1.gangsbehandling

10.04: Referat fra styremøte no.2

23.04: Brev fra Eigersund kommune

* Sentrumsutvikling på Hellvik

29.04: Brev fra Dalane Energi

* Svar på forespørsel om gatelyskabler langs Hellvikveien

15.05: Referat fra styremøte no.3

22.05: Referat fra medlemsmøte no.2

30.05: Brev fra Eigersund kommune

* Kommuneplan- arealdel 2002-2014- høring og offentlig ettersyn

14.06: Referat fra planlegging av St.Hans

18.06: Referat fra styremøte no.4

24.06: Kopi av brev fra Hellvik Barnehage til Eigersund kommune

* Uttalelse vedrørende barnehagetomt/Hellvik Barnehage

03.07: Brev til Eigersund kommune

* Forerpørsel om status for barnehage og bo- og servicesenter på Hellvik

20.08: Referat fra styremøte no.5

27.08: Brev til Eigersund kommune

Utskipningsanlegget på Asserodden

28.08: Kopi av sak- Eigersund kommune

* Lokalsenter på Hellvik

03.09: Referat fra medlemsmøte no.3

04.09: Brev til Eigersund kommune

* Høringssvar fra Hellvik Velforening vedrørende kommuneplan - arealdel

06.09: Kopi av brev fra Hellvik FAU til Eigersund kommune

* Fremtidig organisering av bibliotekstilbudet på Hellvik

09.09: Kopi av sak - Eigersund kommune

* Fremtidig organisering av bibliotekstilbudet på Hellvik

17.09: Referat fra styremøte no.6

24.09: Brev til Eigersund kommune

* Forsering av arbeidet med turvei Hellvik- Launes

02.10: Brev til Eigersund kommune

* Anmodning om ferdigstillelse av turvei mellom Hellvik og Egersund

07.10: Brev til Eigersund kommune

* Fremtidig organisering av bibliotekstilbudet på Hellvik

07.10: Infobrev no.2 fra Velforeningen

20.10: Referat fra planleggingsmøte for bygdedager no.1

21.10: Referat fra styremøte no.7

23.10: Brev fra Eigersund kommune

* Innhenting av uttaler til søknad om reguleringsendring for Hammeren industriområde- Gunleif Borsheim

29.10: Brev til Eigersund kommune

* Bygging av ny barnehage på Hellvik

14.11: Referat fra møte i lysgruppa

18.11: Brev til Eigersund kommune

* Uttalelse til søknad om reguleringsendring for Hammeren Industriområde- Hellvik

21.11: Referat fra planleggingsmøte for bygdedager no.2

03.12: Referat fra styremøte no.8