Protokoll for januar 2004

Av Roger Rasmussen
3. feb. 2004
Vedlagt følger protokoll for januar 2004 med henvisning til alle inngående og utgående dokumenter. Protokollen blir ført og oppbevart hos styrets leder.
PROTOKOLL FOR HELLVIK VELFORENING - 2004

01.01: Oversikt over 204 betalte medlemmer for 2003

02.01: Notat fra Roger Rasmussen

* Muntlig svar fra Anders Hovland i Hellvikssplitt A/S vedrørende brev den 08.10.2003.

04.01: Forslag fra valgkomite v/ Thor Jakobsen

13.01: Rapport fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

* Rapport Nærmiljøundersøkelsen 2003

19.01: Brev fra Eigersund kommune

* Forespørsel om omregulering av Veien bo-og servicesenter til boligformål

22.01: Årsmelding for velforeningen for 2003.

22.01: Infobrev nr.1-2004.

* Innkalling til årsmøte og medlemsmøte 04.02 i Brunnmyra.

28.01: Brev til Eigersund kommune

* Svar på forespørsel om omregulering av Veien bo-og servicesenter til boligformål