Takk for meg

Av Roger Rasmussen
10. feb. 2004
Jeg takker for meg som leder av velforeningen
Jeg vil takke for meg som leder av Hellvik velforening og redaktør av disse internettsidene.
Jeg har vært leder siden velforeningen ble stiftet for 2 år siden og synes at dette ledervervet har vært meget spennende og interressant. Styret har fungert bra og vi har jobbet med mange aktuelle saker. Spesielt kjekt har det vært å legge inn stoff på internettsidene. Jeg ønsker det nye styret lykke til videre i arbeidet med å utvikle Hellviksamfunnet.