Brev til ordføreren

Av Roger Rasmussen
2. okt. 2002 (Sist oppdatert: 1. mar. 2003).
Anmodning om ferdigstillelse av turvei mellom Hellvik - Egersund

Eigersund kommune

v/Ordfører Marit Myklebust

Postboks 580

4379 Egersund

 

                                                                                                                           Hellvik, 2. oktober 2002

 

 

Anmodning om ferdigstillelse av turvei mellom Hellvik - Egersund.

 

Hellvik velforening har både på medlems- og styremøter diskutert ovennevnte prosjekt. Det har vært et meget sterkt ønske om at dette prosjektet snarest ble ferdigstillet.

Etter hva vi har fått oppgitt fra kommunen, er det avsatt midler i langtidsbudsjettet for 2003 og 2004. Disse midlene, sammen med fylkeskommunale midler oppgis å  være tilstrekkelig til å få turveien ferdig

Vi vil derfor sterkt anmode om at disse midlene blir bevilget i sin helhet i 2003 budsjettet. Byggingen av denne veien har nå allerede pågått over flere år, og det er som nevnt et sterkt ønske fra Hellviks befolkning at denne nå snarest blir ferdig. Men vi vet at også eigersundere venter minst like mye på dette som oss. Etter vårt skjønn er det vanskelig å se andre tiltak på dette området som vil være til glede for så mange i vår kommune som denne turveien.

Ett annet argument for snarest å bli ferdig med veien, er som vi tidligere har påpekt i brev den 24.september, det sikkerhetsmessige i forhold til jernbanen.

I Dalane Tidende den 25 september fremkom det et forslag fra miljøstyrets leder John Skaara om å droppe gang- og sykkelbrua på Launes , og istedenfor legge veien om Tengs. Blant annet blir det argumentert med at peling av fundament  for bru på Launes antas å bli uforholdsmessig dyr. Vi vil på det sterkeste gå mot en slik løsning. Økonomisk er det for oss vanskelig å forstå at pelingen for bru på Launes blir så dyr at det svarer seg å legge flere kilometer ekstra vei, samt bru over elven på Tengs og jernbanen på Eie.

Hvis forslaget om å legge turveien om Tengs enten blir vedtatt utredet, eller gjennomført, frykter vi at hele prosjektet vil dra ut mange år fremover. Et annet argument er at vi mener denne omlegging er et meget dårligere alternativ for publikum. For oss på Hellvik vil en spaser- eller sykkeltur til Egersund bli betydelige lenger, og for de som kommer fra Egersunds siden, vil avstandene bli svært lang før man kommer inn på den gamle jernbanestrekningen. En direkte turvei mellom Hellvik og Eie vil sikre alle som bor på Hellvik en trygg adkomst til Egersund. Turveien vil også være perfekt som dagstur både for fastboende og tilreisende. Folk kan gå fra jernbanestasjonen på Hellvik til Eie og ta toget tilbake til utgangspunktet.

Som nevnt i vårt tidligere brev blir turveien mye brukt og er til stor glede for Hellviks befolkning. Vi er mange både i og utenfor bygda som i lang tid har gledet seg til turveien ferdigstilles slik den opprinnelig var planlagt.

Vi vil derfor på det sterkeste anmode politikerne i Egersund om å stå på det som tidligere er bestemt, og dessuten bevilge de nødvendige midler på 2003 budsjettet slik at turveien Hellvik - Egersund kan ferdigstilles i 2003.

Med vennlig hilsen

Hellvik Velforening

 

Roger Rasmussen

Leder

 

Kopi sendt: Dalane Tidende