Avisartikler om Hellvik og HVF

Av Roger Rasmussen
1. mar. 2003
Henvisning og sammendrag av tidligere artikler i Dalane Tidende og Stavanger Aftenblad, redigert av Roger Rasmussen.

For ettertiden vil oppslag i media bli nevnt enkeltvis.

DALANE TIDENDE:

DT 31.01.03 Turveien fra Hellvik nærmer seg Launes

Siden midten av oktober har Eigersund kommunes miljøavdeling lagt under seg nok et jafs for å få turveien mellom Hellvik og Egersund ferdig. Snart er anleggsmaskinene på Launes. Går det som miljø- og driftssjef John Øyvind Auestad ser for seg, er hele turveien ferdig i løpet av neste år. Turveien på den gamle jernbanelinja fra Hellvik mot Egersund er mye brukt. Veien er åpen fram til Skjelbreidslegå. Auestad antar at turveien vil være farbar fra Hellvik til jernbanebrua på Launes til våren.

DT 10.01.03 Di Hellvik får best karakterer

I Eigersund er det seks ungdomsskoler. På Hellvik hadde avgangselevene 4,3 i snitt i 2002. Det er samme snitt som Forsand som er fylkesvinneren blant kommunene. Det svinger litt, men vi pleier å ha svært gode resultater sier rektor Karl Inge Vasshus. Han tror at trivsel på skolen er en av årsakene, men skryter og av lærerne og av elevene. Lærerstaben er svært god, og elevene er fantastiske, sier han. Elevene jobber og står på, og ingen blir buet på når de gjør det godt.

DT 01.11.02 Ikke glem barnehagen på Hellvik

Velforeningen oppfordrer kommuneadministrasjonen og de politiske partiene om å sette av de midlene som er nødvendig for at ny barnehage skal stå ferdig i 2003 som opprinnelig planlagt.

DT 23.10.02 Koselege Hellvik på nett

Det er 9.- og 10 klassingar som skal presentera Hellvik på velforeininga sine nettsider. Me skal få med kva folk meiner om Hellvik, seier Bjørn Berntsen. Leiaren i velforeninga, Roger Rasmussen, seier at meininga med nettsidene er å presentera Hellvik som ein attraktiv plass å bu.

DT 07.10.02. Velforening raser mot bruforslag

Hellvik velforening er svært kritisk til John Skaaras forslag om å droppe gang- og sykkelbrua på Launes. Velforeningen frykter at turveiprosjektet kan bli dratt flere år ut i tid hvis det blir vedtatt å utrede omlegging av veien.

DT 02.10.02. De Hellvik vil ha fortgang

Hellvik velforening ber Eigersund kommune sette fortgang i arbeidet med turveien mellom bygda og Egersund. Kommunen må ivareta sikkerheten under anleggsperioden.

DT 23.09.02. Nei til Veien, Vikeså og Lund

Husbanken avslår søknad om tilskot til omsorgsbustadane på Hellvik. " Me var klar over at prosjektet låg tynt an ettersom det er sagt at omsorgsbustader ikkje skal prioriterast. No må kommunen sjølv ta kostnadene med Veien, viss politikarane prioriterer prosjektet, seier helse- og omsorgssjef Bernt Ludvig Wetteland ".

DT 23.09.02. Begynner med Veien

Å forsøke å inngå avtale med de som eier arealet til det planlagte bo- og serveicesenteret, blir første trekk i jobben med å gjøre Marren på Hellvik til sentrum. Kommunen begynner med å forhandle om Veien-området fordi reguleringsplanen for denne tomta er ferdig. Seinere skal det lages reguleringsplan for resten av området.

DT 24.05.02. Vil ha sentrum ved Marren

Hellviksbuen er ikke i tvil; sentrumsfunksjonene må legges til Marren. Et folkemøte i sist uke gjorde enstemmig vedtak om dette. Av de 80 fremmøtte på onsdagens møte var det ingen som gikk inn for området ved bedehuset.

DT 15.04.02. Berga middagserveringa

Kommunen hadde pengemangel og kuttet ut eldremiddagene på Hellvik. Fra 02.05 inviteres det til den første middagen i privat regi på bedehuset. Frivillighetssentralen organiserer tilbudet, mens frivillige på Hellvik ordner det praktiske.

DT 15.04.02. Skal finne Hellvik sentrum

Hellvik mangler et sentrumsområde. Velforeningen skal hjelpe til med å finne ut hvor det bør være. Et utvalg er satt ned for å se på saken ( jf DT 08.03 ). De to mest aktuelle områdene er Marren og bedehusområdet. Det er fire andre områder som er vurdert, men som ikke blir prioritert i den videre prosessen. Disse er et område ved skolen, Tuå, Marren og Brunnmyrå. Den 22.05 skal medlemmene avgi sin stemme på et medlemsmøte.

DT 08.03.02. Hellvik kan få bygdesenter

Hellvik kan få bygdesenter. Formannskapet vurderer bedehusområdet som det mest aktuelle området for plassering av den nye barnehagen og Veien bo- og servicesenter. 

Marit Myklebust (AP): Hadde vi fått til et sentrumsområde på Hellvik tror jeg det ville gitt bygda et løft.
Alf Tore Sæstad (KrF): Det er viktig å få til et sentrum på Hellvik. Det kan vi klare gjennom samlokalisering av de prosjektene vi jobber med.
Torunn Olsen (H): Området ved bedehuset er en kjempeplass for barnehage og bo- og servicesenter. Jeg er klar over at mange på Hellvik ønsker ny barnehage i Brunnmyra. Etter befaring la jeg den ideen helt død.
Rådmann Karl Johan Olsen: Skal Hellvik få et naturlig sentrum, bør barnehagen og bo - og servicesenter enten legges til Marren eller området ved bedehuset.

Marit Myklebust foreslo å sette ned ei gruppe på tre personer som skal vurdere felles lokalisering av bo- og servicesenter og barnehage. Gruppa bør bestå av to representanter fra administrasjonen og en fra den nystartede velforeningen på Hellvik.

DT 27.02.02. Velforening stiftet

Hellvik Velforening ble stiftet på mandag. Om lag 65 personer møtte opp. Velforeningen prioriterer å få fortgang i planene om bygging av ny barnehage og omsorgsboliger.


STAVANGER AFTENBLAD

SA 01.11.02 Rådmannen støtter di Hellvik

Rådmannen støtter Hellvik velforenings innspill om å ferdigstille turveien mellom Hellvik og Egersund som tidligere planlagt. Det blir ingen omvei om Tengs.