Lokalsenter på Hellvik

Av Dag Kjetil Tonheim
9. sep. 2002 (Sist oppdatert: 27. mar. 2005).
SAKSFRAMLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I EIGERSUND 9. SEPTEMBER 2002.
Som en del av arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel, har formannskapet i Eigersund bedt om at ulike områder for lokalsenter på Hellvik blir vurdert. I denne prosessen har Hellvik velforening og befolkningen på Hellvik vært sentrale, og en har lagt stor vekt på lokal medvirkning. Etter et folkemøte på Hellvik i regi av Hellvik velforening valgte en lokalt å gå for et område i Marren som fremtidig område for et lokalsenter. Dette er også lagt til grunn for rådmannens innstilling.
Saksgang:
Saken behandles av formannskapet og kommunestyret etter at saken har vært til uttale i Råd for funksjonshemma, Eldrerådet, Helse og omsorgsstyret og Styret for kultur, skole og oppvekst.


RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK 28.05.02:
1. Marren blir utpekt som fremtidig område for lokalsenter på Hellvik.
2. Det avsettes et område som fremtidig lokalsenter for Hellvik ved Marren i kommuneplanen.
3. Det startes opp arbeid med regulering av minimum de delene av området som skal avsettes til offentlige formål med vekt på areal til bo og servicesenter og barnehage.
4. Det avsettes midler til reguleringsarbeidet i budsjettet for 2003.

*************

HVF har fått oversendt hele saksframlegget i rtf-format fra saksbehandler Dag Kjetil Tonheim i Eigersund kommune.

Saksframlegget er her gjort tilgjengelig i en zip-fil. Denne har en størrelse på 242 kB.