Omtale av Hellvik i Dalane Tidende

Av Roger Rasmussen
29. mar. 2003
To oppslag i mars måned er registrert.
DT 10.03. Aktivt år for Hellvik Velforening
 
Hellvik Velforening har avholdt sitt første årsmøte 19.februar i Brunnmyra. 25 medlemmer var tilstede. Velforeningen har 261 voksne medlemmer og kan se tilbake på et meget aktivt år.
 
DT 12.03. Bedehuset vil ha forsamlingshuset
 
Hellvik bedehus har meldt interresse for den næraste naboen, forsamlingshuset. I første omgang vil styret riva huset og bruka tomta som parkeringsplass. Seinare kan det bli aktuelt å byggja på bedehuset.