Presentasjon av Menighetskomiteen

Av John Magne Aas
30. mar. 2003 (Sist oppdatert: 6. jan. 2005).
Hvem er vi.

Menighetskomiteen har vært i virksomhet fra nyttår 2000.  Den har fått sitt mandat fra Egersund menighetsråd. En gang i måneden arrangerer vi Gudstjenester på Hellvik bedehus. Gudstjenestene er annonsert i Menighetsbladet som hver fredag står i Dalane Tidene.

Hver vår arrangerer vi familie-weekend. Den pleier å være på Lunden leirsted i Sokndal.

Menighetskomiteen består av:

Leder:       Oddbjørn Ege    tlf.51 49 21 54

Sekretær:  Solfrid Rasmussen tlf. 51 49 74  70              

Kasserer:  Marit Helland tlf. 51 49 66 13              

Medlem:   Jostein Sirevåg tlf. 51 49 68 95

Fra kirkekontoret: Prost Inge Bjørn Rossavik