Kloakkforhold på Hellvik

Av Bjørn Carlsen
22. jan. 2005 (Sist oppdatert: 27. mar. 2005).

Hellvik Velforening

v/Bjørn Carlsen

Trosavigvn. 37

4375 Hellvik

 

 

Eigersund Kommune                                                        Hellvik 29.12.2004

Vann og Avløps avd. v/ Magne Torgensen

Boks 580

4379 Egersund.

 

 

Vedr. Kloakk sanering , og utbygging av renseanlegg på Hellvik

 

Det har fra flere hold kommet tilbakemelding til Hellvik Velforening vedr.kloakk utslipp til Marren her på Hellvik. Folk føler at det blir mer og mer tilgroing av strand sonen rundt Marren, spesielt om sommeren.

Det er fortsatt barn som benytter Marren til bade og leke aktiviteter, om sommeren, og det vill være meget synd hvis vi skulle oppleve at denne muligheten  skulle forsvinne.

 

Vi har i de siste måneder opplevd at kloakk ved et par anledninger har fosset ukontrollert opp av div. slam avskiller kummer ved Marren her på Hellvik.

 

I den forbindelse ønsker vi derfor fra Hellvik Velforening at Eigersund Kommune gir oss en redegjørelse for hvordan og når kloakk forholdene på Hellvik vil bli forbedret, og hvor og når vil det bli iversatt bygging av renseanlegg, med ny pumpe ledning ut på dypt hav.

 

Det har etter det vi har klart å bringe på det rene versert pålegg fra fylke i flere år nå vedr. utbedringer av kloakk forholdene på Hellvik.

Nå synes vi snart at det er på tide at det blir iverksatt noen konkrete tiltak.

 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding fra Dere, og skulle det være noe vi i Hellvik Velforening kan bidra med i denne sak, så gjør vi mer enn gjerne det.

 

Hvis det er noen uklarheter så bes undertegnede kontaktet for ytterligere avklaringer pr. tlf. eller mail.

 

 

Mvh

Hellvik Velforening

 

 

_________________

Bjørn Carlsen

Tlf. 51 49 69 90.

Mob. 924 31 719.

mailto:bjoern.carlsen@akerkvaerner.com