Vedr. Barnehagen på Hellvik

28. apr. 2004 (Sist oppdatert: 13. jan. 2005).

Hellvik Velforening

v/Bjørn Carlsen

Trosavigvn. 37

4375 Hellvik

 

 

Eigersund kommune

V/skolesjefen

Boks 580

4379 Egersund

 

 

 

Vedr. leie avtale for Hellvik Barnehage.

 

 

Vi har i Hellvik Velforening (HVF )konstatert at det er uenighet mellom HIL, og Eigersund Kommune når det gjelder leieforholdet for barnehagen.

Det har fra flere hold i bygda kommet henvendelser til velforeningen både via leder og andre medlemmer i styret, derfor finner vi det naturlig med en henvendelse i sakens anledning.

 

 

Vi ser også at det er tendenser til at bygda deles i flere leirer i den forstand at noen støtter HIL fullt ut, mens andre føler at dette er en uønsket situasjon for bygda.

Dette er forhold som fører med seg stor bekymring i HVF, da en splittet bygd er uheldig for alle parter.

 

Vi ber skolesjefen og administrasjonen i kommunen om å sette barna ,og de ansatte i fokus, og lar de slippe å flytte ut fra nåværende lokaler inntil ny barnehage står klar på Hellvik.

 

 

Vår oppfordring er derfor helt klar, vi ber om at skolesjefen tar et utspill og sørger for at pertene setter seg til forhandlings bordet sammen med HIL’s representanter og finner en løsning på denne saken fortest mulig.

 

 

Hvis det skulle være ønskelig med assistanse av noen art fra HVF ber vi om å bli kontaktet, så vil vi stille oss velvillig til å bidra i den grad vi kan.

 

 

 

 

 

Mvh

Hellvik Velforening

 

 

_________________

Bjørn Carlsen

Tlf. 51 49 69 90.

Mob. 924 31 719.

mailto:bjoern.carlsen@akerkvaerner.com