Søknad om støtte til trafikksikkerhetstiltak

Av Tor Rune Svendsen
22. apr. 2003
Brevet er en søknad om kommunal støtte til gatelys på strekningen Bedehuset-Åsatua-Stasjonen samt sikring mellom sykkel/gangsti og vei mellom skolen og bedehuset

Eigersund Kommune

Miljøavdelingen

V/Alf Steinsskog

Post boks 70

4379 Egersund

 

kopi: John Øyvind Auestad

 

Vedr. Trafikksikkerhetstiltak (FTU) på Hellvik – søknad om støtte

Den 18. februar 2003 deltok følgende personer på møte- og befaring på Hellvik:

Miljø- og driftsjef John Øyvind Auestad og Roald Fotland fra kommunen, - og fra Hellvik Velforening: Bente Karin Dirdal, Tor Rune Svendsen, Allan Svendsen og Bjørn Carlsen.

Formålet med møtet var å belyse behovet for enkelte nødvendige tiltak som velforeningen i regi av Hellviks befolkning mener er viktige for trafikksikkerheten og trivselen på Hellvik.

 

1 - Gatelys - Informerte om 3 veistrekninger velforeningen har prioritert, med førsteprioritet på gatelys fra jernbanestasjonen – over Aurgådå til bedehuset. Dette er en kommunal vei, med tett skog og uten særlig bebyggelse. Veien benyttes daglig av mange reisende. Det ble påpekt at veien også benyttes av mange skoleelever og må kunne få status som skole vei.

 

2 - Sykkel- og gangveien mellom bedehuset og skolen mangler fysisk sperre mot veien. Dette må til da det viser seg at biler og mopeder benytter gangstien.

Fotland mente at E-verket hadde kabler nedgrav mellom veiene slik at pæler ikke var aktuelt. Vi forslo å da å bygge en voll/forhøyning e.l. - en løsning som muligens kunne benyttes.

 

Gjennomføring av prosjektene

1 - Sykkel- og gangveien - Kommunen prosjekterer og kjører til nødvendig materiell, mens Hellvik Velforening stiller med en dugnadsgjeng..

2 - Gatelys – Hellvik Velforening utarbeider et kostnadsoverslag og står som prosjektansvarlig gjennom ansvarlig person, godkjent av E-verket. Eigersund Kommune sørger for økonomisk støtte med midler fra kommune og fylke.

Antatt pris, fordelt pr. lysmast for denne strekningen er ca. kr. 12.000, og antall lyspunkt er 9, - totalt kr. 108.000. Vi ber om en støtte på kr. 30.000. Vi vil da kunne gjennomføre prosjektet på dugnad.   

 

Vi ber om at våre forslag blir vurdert i forhold til trafikksikkerhetstiltak (FTU) og at  tiltakene blir inkludert/behandlet i forbindelse med utarbeidelse av ny gatebruksplan for Hellvik.

 

Vennligst gi en snarlig tilbakemelding på vår forespørsel.

Vennlig hilsen

 

Tor Rune Svendsen

Hellvik Velforening

 

Tor Rune Svendsen, Havørnveien 7, 4375 Hellvik telf. 92299263,  e-post  torrs pronav.no