ÅRSMØTE OG MEDL: MØTE 1/3-2005

Av Bjørn Carlsen
28. jan. 2005 (Sist oppdatert: 30. jan. 2005).
ÅRSMØTE I HELLVIK VEL.

ÅRSMØTE I HELLVIK VEL.

Årsmøtet blir avholdt i Brunnmyra 01.03.2005 kl.19.00.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 15.02.05.

Det blir vanlige årsmøtesaker, og etter årsmøtet blir det medlems møte.

Velmøtt.