Søknad om støtte til opprustning av badeplasser

Av Tor Rune Svendsen
22. apr. 2003
Brevet er en søknad om kommunal støtte til opprustning av badeplasser på Hellvik

Eigersund Kommune

Miljøavdelingen

v/Jone C. Omdal

Post boks 70

4379 Egersund

 

kopi: John Øyvind Auestad

 

 

 

 

Vedr. Støtte til opprustning av badeplasser på Hellvik

Den 18. februar 2003 deltok følgende personer på møte- og befaring på Hellvik:

Miljø- og driftsjef John Øyvind Auestad og Roald Fotland fra kommunen, - og fra Hellvik Velforening: Bente Karin Dirdal, Tor Rune Svendsen, Allan Svendsen og Bjørn Carlsen.

 

Formålet med møtet var å belyse behovet for enkelte nødvendige tiltak som velforeningen i regi av Hellviks befolkning mener er viktige for trivselen på Hellvik. 

 

- Opprustning av badeplasser

Hellvik Velforening har en egen arbeidsgruppe med hovedansvar for badeplasser på Hellvik. Disse har foreløpig prioritert de tre mest brukte badeplassene.

Gruppen har vært i kontakt med de aktuelle grunneiere for å be om tillatelse til å gjennomføre visse tiltak til forbedring. Badeplassene er Kreglingssletta v/Hellviksvatnet, Krotjødne og sjøsanden på Sannarnes. Alle stilte seg positive til dette med unntak av eier av Sannarnes som hadde egne planer.

 

Forslag til tiltak

- Kreglingssletta v/Hellviksvatnet: Toaletter på parkeringsplassen – benker til å sitte på – flytebrygge med stupebrett – opprustning av tilkomstveien

- Krotjødne – dugnad fra naboer og brukere

- Sandarnes: toalett – søppelstativ – bakteriekontroll av bekken  

 

Vennligst gi en snarlig tilbakemelding på vår forespørsel.

 

Vennlig hilsen

 

Tor Rune Svendsen

Hellvik Velforening

 

 

 

Tor Rune Svendsen, Havørnveien 7, 4375 Hellvik telf. 92299263,  e-post  torrs pronav.no