Verre enn hebraisk

Av Else Brit og Håvard Kleppe
8. mar. 2005 (Sist oppdatert: 24. mar. 2005).
Hvite tenner og strålende øyne. Den etiopiske jøden innbyr til festgudstjeneste, og gir oss en personlig invitasjon, skrevet på to språk. Heldigvis er nederste del på hebraisk, for amharisk er helt "gresk" for oss.

Verre enn hebraisk                                                  

 

De fleste messianske menighetene av etiopiske jøder har en felles ledelse. Menigheten som bruker lokalene i Beit Eliahu vil gjerne ha et lokalt lederskap, uten å bryte med sentralledelsen i Tel Aviv. For å ikke "miste" barna og ungdommen, ønsker de å starte en prosess hvor hebraisk blir mer brukt i menigheten. Til nå har de hatt gudstjenester hver mandagskveld, men nå vil de ha gudstjeneste på lørdag ettermiddag, to lørdager i måneden. Samuel og Håvard har hatt gleden av å bli trukket med i denne viktige prosessen. Vær med å be for disse flotte lederne og for festgudstjenesten kommende lørdag.

 

I midten av februar kom landsstyret (LS) i Israelsmisjonen på besøk. Det er et viktig besøk, som hvert LS skal ha en gang i hver treårs-periode. Vi begynte med en arbeidersamling i  Tel Aviv, hvor arbeiderne delte utfordringer og gleder med sine overordnede. Senere var det besøk på Ebeneser, Beit Eliahu, Immanuel-kirken og på Caspari senteret. Ellers møtte vi representanter for andre grupper vi støtter; Holyland Ministry som driver arbeid blant rusmisbrukere og hjemløse i Tel Aviv, Bibelselskapet med sitt viktige bibel- og litteraturarbeid, og Studentlaget som har aktive grupper med både arabiske og jødiske studenter. Det er godt for oss utearbeidere å vite at vi har et styre som har inngående kjennskap til arbeidet i Israel.

 

Det er kvinnedagen i dag; - mesteparten av dagen har vi brukt på et av sykehusene i  Haifa. Virusinfeksjonen  i ryggmargen vil ikke  slippe taket, og Else Brit har stadig mer smerter enn vi synes om. Nevrologen ville gjerne ha henne inn til en del undersøkelser, og dermed ble vi oppringt kl 09.30 og bedt om å være i mottakelsen på sykehuset tre kvarter senere. Interessant å observere et virvar av kulturer, språk og diagnoser. Etter blodprøver, røntgen, CT og nevrologisk undersøkelse, ble Else Brit kjørt opp på avdelingen. Hun fikk plass på et to-kvinners (8.mars) rom, hvor medpasienten er en muslimsk kvinne som har tallrikt besøk av familien.  Håper undersøkelsene kan gi svar på noen av spørsmålene en har etter tre måneder med sykemelding.

 

Nå har fem celle-grupper  kommet i gang i Beit Eliahu; to på hebraisk, to på russisk og  en på engelsk. Tror det kan være med å styrke felleskapet i menigheten. Alle går gjennom samme opplegget; - Med Jesus på vei mot Jerusalem.

 

Siste sabbaten i februar var Håvard invitert til å preke i en messiansk menighet i Nasaret. Ekstra kjekt å fortsette kontakten med en menighet han var med på å etablere i siste del av 80-årene. De leier lokaler i en gammel fabrikkbygning, hvor det var nokså fullt med vel 50 frammøtte. Russisk og hebraisk er hovedspråk, ettersom en overveiende del av menighetsmedlemmene er innvandrere fra Sovjet.

 

 

 

Politisk er det Sharons tilbaketrekkingsplan  som  preger dagsordenen. Nå er plakatkrigen trappet opp. Tidligere var motstanderne av planen mest på offensiven, men nå er det støtteopprop å se over alt: Vi støtter deg Sharon. Stå på!

Ulike grupper av religiøse jøder er  delt i synet, men mange av dem har hatt storsamlinger for å motarbeide planen.  Mye avhenger av om regjeringen får gjennom budsjettet  for inneværende år. For noen dager siden syntes det å være klart, men nå spøker det for et flertall.

Spenningen må utløses innen 31 mars.

 

 

I forrige brev nevnte jeg et TV-program om rabbiner Ecksteins arbeid for å samle støtte til Israel blant evangeliske kristne i USA. Dagens utgave av avisa Haaretz, har et kraftig innlegg av samme rabbiner. Han viser til den viktige støtten dette er for Israel, på bakgrunn av en rapport som viser redusert støtte til Israel blant unge amerikanske jøder.

 

Våren en tidligere enn vanlig, og nå har vi allerede fått en forsmak på jo-jo- været som våren bringer med seg. Over tredve grader,  luftfuktighet nede i 20% og sand i lufta, får en til å kneppe leppene sammen. Sharav- (føn-) vinden brytes med regn, og bilene ser ut som om de har vært med i Rally Dakar. Nå er temperaturen på vei nedover, og regn er i vente.

 

Påsken nærmer seg, uten at det merkes så mye. Den jødiske kalenderen har en måned  ekstra , 2. Adar, ca. hvert fjerde år for å komme i takt med solåret. Derfor faller den jødiske påsken i slutten av april i år. Norske turistgrupper viser en sterkt økende tendens, og i motsetning til fjoråret, har flere grupper meldt sin ankomst. I og med at mange av gruppene  kommer i påskeferien, er de med og minner oss om kirkens største fest. Hvis forsoningens og oppstandelsens under får gripe tak i oss, har vi mye å glede oss over og leve for.

 

Med ønske om en velsignet oppstandelsesfest

 

 

Else Brit og Håvard