Velkommen til Hellvik Folkesti

Av Vidar Hadland
30. apr. 2003

Tirsdag den 6. mai er offisiel åpning av folkestien på Hellvik. (Strekningen Hellvik - Maurholen langs den nye turveien).

Hellvik skole er med på åpningen og elevene vil gå turen.

Vedlegg: