Infobrev nr.3-2003

Av Roger Rasmussen
16. mai. 2003 (Sist oppdatert: 21. mai. 2003).
Infobrev nummer 3/2003 er nå klar. Brevet kommer i postkassene til alle husstander på Hellvik i neste uke. Merk spesielt det som står om dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet.

ADSL/BREDBÅND Etter flere henvendelser har styret bestemt seg for å iverksette en aksjon for utbygging av en sentral for ADSL eller bredbånd på Hellvik Det betyr at internett med høy fart kan bli en mulighet på Hellvik dersom interressen er stor nok. Arild Fredriksen vil legge ut mer informasjon etterhvert på velforeningens internettsider.

DUGNADER Velforeningen starter dugnad på badeplassen ved Hellviksvannet ( Kreklingsletta ) mandag den 26. mai kl. 20.00. Vi vil da møtes for å fordele oppgaver og bli enige om videre fremdrift. Det som foreløpig er foreslått er rydding, lage flytebrygge og/eller stupebrett, oppruste veien ned mot vannet m.m. Kommunen har allerede levert 4 benker, mobilt toalett og søppelstativ. Velforeningen har forpliktet seg til å stå for renhold av og tilsyn med toalettet og ta ansvaret for å bringe søppelet ut til riksveien. I denne forbindelse trenger vi folk som kan ta dette ansvaret ut sommersesongen. Møyfrid Løvbrekke og Roger Rasmussen har ansvaret for innkalling og oppstart av dugnaden men vil overlate det videre ansvaret til dugnadsgruppen. Det er viktig at folk stiller opp slik at vi kan få en skikkelig flott badeplass i sommer og årene fremover. Når det gjelder andre dugnader så har styret sendt en forespørsel den 21.04 til Hellvik FAU hvor vi ønsker et samarbeid om bekjempelse av tagging. Styret har en løpende dialog med kommuneadministrasjonen vedrørende sikring av sykkel- og gangsti ( mot bil- og mopedkjøring) mellom skolen og bedehuset og montering av gatelys. Nærmere informasjon vil bli gitt senere.

FORSAMLINGSHUSET Styret har ikke mottatt noen formelle henvendelser fra innbyggere som vil ta et forpliktende ansvar for forsamlingshuset. Kommuneadministrasjonen er underrettet om dette og kommunestyret behandlet den 12. mai et forslag om salg av forsamlingshuset og andre kommunale eiendommer.

MEDLEMSKONTINGENT Medlemskontingenten på kr. 50,-. for 2003 er forfalt til betaling og flere av våre medlemmer har dessverre ikke betalt. I 2002 hadde vi 256 betalende medlemmer. Vi har fått 15 nye medlemmer i år. Medlemskontingenten er velforeningens største ( og nesten eneste ) inntektskilde og vi er svært avhengige av at medlemmene betaler innen angitt frist som er 15. juni. Det vil i perioden frem til betalingsfrist være mulig å fornye/ tegne nytt medlemsskap i butikken til Jostein Herredssvela. Kontonummer er 8510.05.01347.

VELFORENINGENS INTERNETTSIDER Internettsidene er i positiv utvikling. Idrettslaget og Bedehuset er de siste som har fått direkte tilgang. Det er helselaget som har vært flinkeste bruker til nå. Flere har etterlyst en kalender som fortløpende viser hva som skal skje på Hellvik. Kalenderen har vært tilgjengelig en stund men har dessverre blitt lite brukt. Her er det store muligheter for den enkelte lag og forening til å reklamere for gudstjenester, fotballkamper, konserter, turer, møter, aktiviteter m.m. Styret vil i dette brevet invitere næringslivet på Hellvik til å få direkte tilgang til våre internettsider hvor de kan presentere virksomheten sin ( eller ha en link til egne websider ). Dette tilbudet gjelder både store og små foretak. Ta direkte kontakt med en av oss i styret. Vi minner om vår adresse som er www.4375.cjb.net ( link i DT ) og e-post: hellvik.velforening@c2i.net

PÅ TOPP I EIGERSUND KOMMUNE: Miljøavdelingen i Eigersund kommune er svært positive til å inkludere fjelltoppen Varberg i et nytt opplegg av “ på topp i Eigersund kommune “. Styret håper at beboerne i Mjåsundveien kan akseptere litt mer biltrafikk enkelte dager og at grunneierne i Lunhulen er positive til bilparkering. Like under toppen av Varberg ligger det en del paller igjen etter et mislykket forsøk på båltenning. De ansvarlige Hellviksbuer bes rydde opp etter seg slik at vi kan vise frem Hellviksnaturen uten skjemmende søppel.

Postkassegruppe: Styret vil takke de av våre medlemmer som har som fast oppgave å bringe info-brevene ut i alle postkassene i bygda. Disse er: Geir Egge, Torunn Skåra, Ole Kolstø, Jorunn Makepeace, Ann Kristin Mong, Tom Vassvik og Inger Tone Nygård.

Ny barnehage i Brunnmyra: Styret blir løpende oppdatert om utviklingen i den ekstraordinære byggekomiteens arbeid med sambruk mellom Hellvik barnehage og Hellvik Idrettslag. Komiteen har som målsetting å være klar med utredningsarbeidet innen 30.mai. Da får vi forhåpentligvis vite om det gis klarsignal til ombygging av dagens barnehagelokaler.

Styret ønsker alle innbyggere på Hellvik en riktig god sommer.