Velkommen til lederens hjørne

Av Roger Rasmussen
30. mai. 2003
Leder av Hellvik velforening, Roger Rasmussen har nå fått sitt eget hjørne på hjemmesiden til å komme med sine egne synspunkter om aktuelle saker som har med velforeningen å gjøre.
Nå har jeg som leder av velforeningen fått mitt eget hjørne på våre hjemmesider. Jeg vil bruke dette hjørnet til å komme med mine synspunkter og betraktninger om saker og tema som har med velforeningen og Hellvik å gjøre. Jeg har nå vært leder av velforeningen siden oppstart 25. februar i fjor. Jeg mener at det å være leder av velforeningen er det mest utfordrende og spennende vervet på Hellvik( jeg respekterer dem som mener noe annet). Vervet som leder er et privilegium. På den korte tiden velforeningen har eksistert så mener jeg at vi har fått utrettet mye positivt for bygda. Vi fikk startet opp eldremiddagen igjen på bedehuset, arrangert St.Hans, valgt Marren som sentrum på Hellvik, fått gjennomslag overfor kommunepolitikerne om å beholde både bibliotek og ungdomsskole ( etter samarbeid med andre lag og foreninger ), påvirket kommunepolitikerne til å ikke legge turveien mellom Hellvik og Eie via Tengs, bare for å nevne de viktigste sakene. Forhåpentligvis klarer vi å få presset kommunepolitikerne til å beholde barnehagen på Hellvik. Noe av det mest spennende velforeningen har satt i gang er " Hellviksheljå ". Programmet ser veldig bra ut og jeg og sikkert mange andre gleder oss til ei helg med mye kjekt for både store og små. " Hellviksheljå " skal ikke bare være en stor begivenhet for oss Hellviksbuer men også en positiv markedsføring av bygda. Det ville vært flott dersom " Hellviksheljå " kunne trukket nye folk til Hellvik. Det er god plass til flere og de vil bli godt mottatt.