Småbåt Havn i Breiavika

Av Bjørn Carlsen
4. mai. 2005 (Sist oppdatert: 9. jun. 2006).

Hei alle båt frelste sjeler på Hellvik.

På vegne av Velforeningen har jeg skevet under på en intensjons avtale med Olga Vatnamot om leie av areal til småbåt havn i Breiavika.

Dette området er avsatt til småbåt havn i kommunens areal plan, og det burde derfor være relativt greit å få laget en regulerings plan for hvordan dette skal kunne lages til.

 

Ut fra de skisser jeg har laget så langt, kan det se ut som det kan bli plass til rundt 60 båt plasser avhengig av størrelsen på de enkelte plasser.

Vi setter nå ned en egen komite som jobber videre med dette fremover høsten, og forhåpentligvis så kan vi komme igang med noe til neste vår/sommer.

 

Er det noen som alerede nå vet at de vil ha båt plass i et evt. anlegg, så meld dette til leder så kan vi danne oss et bilde av behovet.Send en mail eller ring meg. Med alle mulige forbehold så vil dette bli plasser forbeholdt fastboende på Hellvik, det må betales inn et innskudd, samt årlig kontigent. Størrelser på innskudd etc. må vi komme tilbake til etterhvert.

 

Bjørn.