Hellvik i Eigersund - En informasjonsbrosjyre fra Hellvik Velforening

5. mai. 2005 (Sist oppdatert: 4. jun. 2008).

Last ned/se denne siden som pdf-fil

flyfoto_hellvik.jpg

  1. Lag og Foreninger
  2. Sang og Musikk
  3. Offentlige tilbud
  4. Natur og Friluftstilbud
  5. Næringsliv

1. Lag og foreninger

1.1 Velforeningen
Hellvik Velforening ble stiftet i 2002, etter et initiativ fra noen av innbyggerne på Hellvik.
Foreningens mål er å jobbe for felles gleder og verdier for alle innbyggere i Hellvik skolekrets. Skolekretsen dekker området fra kommunegrensen mot Hå i Vassvik, til Nevland , Buarskog , og området over Ege ned mot litla Ege. Totalt ca 1000 personer og 350 hustander.
Foreningen avholder to medl. møter i året, et i Febr. Og et i Okt. Her presenteres i grove trekk hva foreningen jobber med av saker, og problem stillinger som er reist fra medlemmene.
Årsmøtet avholdes i Feb. hvert år.

1.2 Idrettslaget.
Hellvik Idrettslag er stiftet i 1973, og gir et bredt og variert tilbud innen fotball og håndball til de aller fleste aldersgrupper. Idrets laget har sin hovedbase i Brunnmyra hvor lagets klubbhus og garderobeanlegg er samlet. Her er det også gress bane med internasjonale mål til bruk i sommer sesongen. I vinterhalvåret går mye av ute treningen på grusbanen ved skloen, og håndball foregår i hallen i vintersesongen.
Idrettslaget kan også tilby line dans en kveld i uken, fortrinnsvis i lokalene i Brunnmyra.

1.3 Bedehuset.
Bedehuset er en egen stiftelse som har sin base i krysset med riksvei 44 og Sletteveien som går opp til skolen. Her tilbys det gudstjeneste en søndag i måneden, Barne arbeid for mange alders grupper.

1.4 Hellvik Helselag.
Helselaget tilbyr turgruppe som går en passelig tur hver Torsdag. De har også et opplegg sammen med ungdomsskolen som går på avhold fra røyk inntil de går ut fra 10. klasse. De er også medhjelpere under den månedlige middag servering for eldre innbyggere. Servering foregår på Bedehuset en gang pr måned i regi av frivillighets sentralen.

1.5 Eigersund Golfklubb
Golf klubben ble startet i 2002, og har som mål å få bygget golfbane i Maurholen. Status pr. mars 2005 er at arbeidet med annlegging av de første 9 hull er godt i gang, og en forventer at banen skal være klar til å spille på i okt. 2005.

1.6 Hellviks hallen
Idretts hallen er satt opp på dugnad av innbyggerne på Hellvik, og blir drevet som en stiftelse. Hallen leies av kommunen som gymnastikk sal for skolen.

1.7 Hellvik Fritids Klubb
Fritidsklubben holder til i kjelleren på scene bygget i Lunhulen. Her tilbyr de klubbkvelder med mulighet for kortspill, brettspill, etc. De har trådløst nettverk, så de som har bærbar PC kan ta denne med å bruke nettet av fritidsklubben. De arr. også LAN party med ujevne mellomrom.

2. Sang og musikk

2.1 Skolekorpset
Skolekorpset har de senere år dessverre ikke klart å stille med nok medlemmer her på Hellvik til at det har vært mulig å ha eget korps. I samarbeid med Egersund skolekorps, og Husabø skolekorps har det allikevel vært mulig å få til et korps tilbud. En starter med aspirant opplæring, og holder på til ungene går ut fra ungdoms skolen. Øvelsen blir stort sett avviklet i byen siden det er et samarbeid med de to andre skole korpsene. På denne måten får en også utnyttet bedre dirigent kreftene i kommunen.

2.2 Hellvik Mannskor.
Ble stiftet i 2003, i forbindelse med Hellviks helje, men da flere av medlemmene ønsket å fortsette med sang, har det blitt til faste øvelser en gang pr. uke. De holder til i korps rommet i 2. etg. i idretthallen hver mandag. De synger et allsidig og lystig repertoar, og har sommer konsert og advents konsert som de store mål.

3. Offentlige tilbud

3.1 Hellvik Skole
Skolen er kommunal, og dekker alle trinn fra 1 - 10 klasse samt SFO tilbud. Skolen brant i 1988, men ny ble reist, og tatt i bruk i 1989. En utvidelse stod ferdig i 2002, og pr. i dag har skolen ca 180 elever, og 25 lærere.

3.2 Eigersund Bibliotek
Egersund bibliotek har egen filial på Hellvik. Denne er lokalisert i bygget bak bedehuset, og har åpent på ettermiddag og kveldstid et par dager i uken.

3.3 Hellvik Barnehage
Ble startet som en privat barnehage av foreldre som manglet barnepass på Hellvik. Ble drevet som privat barnehage frem til 2002, men ble da overtatt av kommunen, og drives i dag på samme måte som de øvrige kommunale barnehager. Det er en to avd. barnehage med plass for barn fra 1-6 år. Barnehagen holder fortsatt til de lokaler i Brunnmyra, som ble bygget på dugnad når barnehagen startet opp. Ny barnehage er imidlertid under bygging, og skal være innflyttings klar til høsten 2005.

3.4 Tog / Stasjon
Hellvik har eget stoppested på Jærbanen, og her stopper både Nord og Sør gående lokaltog.
Det er avgang hver halvtime i begge retninger i rush tiden, og en gang pr. time resten av dagen.

3.5 Kommune kaien
Eigersund kommune har oppført en offentlig kai ved Hammaren i Marren. Denne er til allmenn benyttelse, det finnes vannslange med fersk vann.

4. Natur og friluftstilbud

4.1 Tur områder / Turer

4.1.1 Varberg - Topptur
Flott tur fra Lunhulen og opp til mobil tlf. senderen på Varberg. Ca. ½ time opp, og 20 min ned.

4.1.2 Tråsaviga rundt
En nydelig tur som starter ved snuplassen ytterst i Tråsavik. Følg stien som er merket med rød pinner ned til Mastrasanden, opp bak toalettene, og rundt pynten ytterst i Tråsavik, inn gjennom garden, og inn langs veien tilbake til snuplassen.

4.1.3 Folkestien fra Stasjonen til Egersund langs gamle jernbane linja.
Fra Hellvik stasjon er det opparbeidet flott turvei langs den gamle jernbane trassen til Maurholen, og videre til Launes bro. Her stopper foreløpig turveien, men det er planlagt bro over Launes og videre til Egersund stasjon. Planlagt ferdig høsten 2005.

4.1.4 Dummels nuten
Kjapp topptur med flott utsikt over Hellvik. Parker bilen ved båthusrekken i Marrbotnen, og gå opp til Dummelsnuten via boligfelt som ligger bak båthusene.

4.1.5 Holan til Æsan
Parker ved Brunnmyra, spaser opp mot Holan til skilt med privat vei. Ta til høyre og følg stien ned til Æsand.

4.1.6 ''Hubro veien''
Flott rundtur som følger riksveien fra innkjøringen til Lunhulen, til ny grus vei som tar av ved Sannarnes sanden. Følger grusveien til den passerer jernbanelinja, går videre første vei til høyre, og kommer tilbake i Lunhulen.

4.1.7 Den Vestlandske Hovedvei fra Heigrestad til Ogna
Den Vestlandske Hovedvei går mellom Heigrestad og Ogna. Flott opparbeidet grus vei. Kombiner gjerne med å forlenge turen fra Hellvik stasjon, da kan bilen settes på stasjonen, og en kan ta toget tilbake fra Ogna etter ankomst dit.

4.1.8 Øvrabø til Ualand i Hå
Kjør opp til Nevland, ta av mot Øvrabø, kjør til bom på venstre side av veien. Følg oppgruset turvei inn til Ualand ved Ogna elva. Herfra kan turen fortsette ned langs Ogna elva, for så ende på Ogna.

4.2 Badeplasser

4.2.1 Lunhulen
Privat badeplass i ferskvann. Hellviks vannet har en liten sand strand, og plass til soling på land. Toalett og søppel stativ utplasseres i bade sesongen. Stupebrett og flåte er permanent plassert.

4.2.2 Sannarnes sanden
Privat sand strand i sjøen. God parkerings plass, nydelig sandstrand og meget gode bade og solings forhold.

4.2.3 Mastrasanden
Offentlig badestrand i sjøen. Flott sandstrand med gode muligheter for bading og soling. Adkomst via sti fra snuplass ytterst i Tråsavik, eller via båt. Toaletter og søppel stativ utplassert av kommunen.

4.2.4 Kro tjern
Privat badeplass i lite ferskvann. Gå opp sti rett bak båthus rekke i Marrbotnen. Ingen tilrettelegging, kun naturlig adkomst.

5. Næringsliv

5.1 Butikk
Joker butikk ny åpnet Mars 2005. Godt utvalg av dagligvarer, og ferskvarer. Holder åpent til 19 på hverdager og 17 på lørdag.

5.2 Hellvik Hus
Ferdighus konsern har sitt hoved kontor på Hellvik. Har egen avd. for byggevarer.

5.3 Hellvik Splitt
Driver dagbrudd med uttak av hvit stein for eksport til kontinentet.

5.4 Hellvik Granite
Har startet med uttak av steinblokker som bearbeides videre i Italia, og ender opp som fliser.

5.5 Trappefabrikken Skaara og Hellvik
Produserer trapper i alle fasonger og trematerialer. Lager også listverk, Tregulv plank, og alle mulige pynteklosser.

5.6 Egersund Plast industri
Alt innen Glassfiber og Polyester arbeide. Lager båter, og tilbehør til båter.

5.7 M/S Tråsavik Reke fisker
Hellviks eneste gjenværende fiske båt. Driver stort sett med rekefiske, men deltar også i makrell fiske på sommer høst.

5.8 Bentes Frisør salong
Tilbyr alle former for hår stell og behandling.

5.9 Gjermestad Gards utsalg og Camping
Tilbyr hjemmelaget syltetøy og saft laget av bær dyrket på egen gard. I tillegg har de oppstillingsplass for campingbiler, og vogner.

5.10 Holand Trevare
Produserer vinduer i alle former og fasonger. Er spesialister på runde og buede vinduer. Kan spesial lage vinduer til alle formål.

5.11 Hellvik Hyttene
Driver utleie av hytter til turister og firma.

5.12 Andre utleie objekter
Det finnes en rekke andre private utleie enheter i Hellvik, stort sett beregnet for tysker utleie, men også rom utleie til forbifarende turister.

5.13 SveTrans.

Svendsen Transport, Kjører fisk og fiskeprodukter for bla. FONN Egersund.

5.14 Georg Helland Transport.

Driver transport av stein fra brudd, og til utlastings kaien ved Marren.Har også  gravemaskin , og kan utføre mindre gravearbeider, og stein løiing.

5.15 Landbruk.

Hellvik har flere gårds bruk,av variabel størrelse, disse driver med melkeproduksjon, kjøtt produksjon, oppdrett av rev, etc.