Klipp fra artikler i DT om Hellvik Barnehage

Av Roger Rasmussen
2. jun. 2003 (Sist oppdatert: 3. jun. 2003).
Vedlagt følger to klipp fra DT om barnehagen på Hellvik

DT 26.05.03 Kjemper for Hellvik Vi skal mobilisere til kamp for å få beholde barnehagen, sier Roger Rasmussen og Kari Ueland fra Hellvik. De reagerer skarpt på rådmannens forslag om å legge ned barnehagen i bygda. Vi kan ikke akseptere at bygda mister barnehagen.

DT 28.05.03 Gjeldspolitikere venter med kutt. I ekstraordinært møte i Formannskapet den 26.05 var det klart flertall i salen for at barnehagen på Hellvik ikke skal legges ned. Flere representanter fra barnehagen var på plass i formannskapssalen og hørte på debatten. Selv om det ikke ble gjort noe vedtak ble Kari Ueland som er leder av samarbeidsutvalget i barnehagen, beroliget av at politikerne gav såpass klart uttrykk for at de ville beholde barnehagen. Saken skal endelig behandles i kommunestyret den 16. juni.