Små båt havnen. oppdatering

Av Bjørn Carlsen
21. aug. 2005
En oppdatert status i Båthavn saken.

Pr. 8/6-2005 var HVF på befaring i området som er avsatt til småbåt havn sammen med kommunen og Fylkes mannen, for å legge føringer for hvordan reguleringsplan bør se ut, og hvor stort område som må reguleres for at dette skal bli godkjent.

Det var en positiv tone fra både kommune planlegger, og fylkesmannens utsendte.

Videre arb. med reguleringplan vil starte opp så snart som mulig og vil pågå utover høsten.

 

Parallelt med dette vil det bli innhentet anbud på brygge anlegg, opparbeidelse av land anlegg, og forankring.

Foreløpig plan tilsier at vi kan håpe på en oppstart med selve anlegget om ca. et år fra nå.

Det strømmer på med henvendelser, og pr i dag er det ca 40 stk som har meldt sin interesse