Dalane Breibånd - Oppdatering

Av Bjørn Carlsen
21. jun. 2005
Status vedr. utbygging av Dalane Breibånd.

HVF har vært i møte med Dalane Breibånd i dag 21.06.05, og diskutert planer for videre fremdrift her på Hellvik.

Slik det ser ut pr. i dag, vil graving starte opp i neste uke. (Ca. 28.06.) Sentral utstyret vil bli plassert ved skolen, sansynligvis i skråningen fra sandvollyball banen og ned mot veien.

Deretter vil graving rundt i feltene starte opp, totalt skal det graves ca 3300 m. kabel grøfter i gatene rundt omkring.

Det planlegges en grave periode på tre uker nå før ferien, og fra midten av aug. og to-tre uker frem. Da bør det meste av grave aktivitetene være ferdige.

Det er viktig for de som ikke har tegnet kontrakt enda, til å tenke nøye igjennom om det kan være lurt å legge inn rør for fremtidig tilkopling.

Trasseer som er tenkt å grave er fra skolen til Urhammerveien, opp Urhammerveien til Kattamyra, videre i rør over den nye sykkelstien, ned i Ærfuglveien til bunns i den, og ned stien til Ladbergveien, opp hele Marraveien, og inn Havørnveien.

Videre vil det bli gravt fra Urhammerveien inn i Trollkjerkeveien over lekeplasssen til Ruskebakkan, og ned i Alkeveien.Fra Urhammerveien graves det langs Kloppabekkveien ned til Marren, med nødvendige avstikkere underveis.

Områder som ikke kan pårekne at blir utbygd i denne omgang er fra Marrbotnen og ut i Tråsavik, men dette vil kunne komme når kommunen legger ned ny vann og kloakk ledning neste år. Videre vil det ikke bli utbygd over Hellviks veien , inn Mjåsund veien eller over Åsatua. Dette vil en evt. komme tilbake til etter at hoved utbygging er gjennomført.

HVF er lovet en støtte på kr. 200 pr kontrakt som er inngått med DB.

pr. dags dato skulle dette tilsvare ca. 18000,-. I tillegg sponser DB et lyspkt på veien over Åsatua med kr. 3300,-

For fremtidige kontrakter som vi i HVF formidler med DB, vil vi bli tilgodesett med kr. 500 pr. stk. Det er derfor viktig at hvis det skulle være noen som ønsker å knytte seg til så ta dette opp via HVF.

Vi ser frem til en spennende høst.