Regulerings endring av Svendsens Fiskemottak.

Av Heni Svanes
30. aug. 2005

Hellvik Velforrening

v/Bjørn Carlsen

Trosavigvn. 37

4375 Hellvik

 

 

Eigersund Kommue

Plan avdelingen

V/Dag Kjetil Tonheim.

Boks 580

4379 Egersund                                                                       Hellvik 29.08.2005

 

Regulerings endring fra industri til Reiseliv/turistnæring

Viser til deres brev vedr. regulerings endring av eiendommen til Sverre Tekfeldt.

Styret i Hellvik velforening behandlet denne sak på styremøte 25/8-05, og kom frem til følgende.

HVF ser positivt på tiltak som kan gi økt aktivitet og flere tilbud på Hellvik.

Imidlertid synes HVF at denne sak er vanskelig å ta en konkret stilling til, da Hellvik sårt trenger arbeids plasser, men er usikre på om dette tiltak vil bringe noe særlig med arb.plasser til bygda.

HVF er videre skeptisk til en plassering av et så vidt stort ferie senter kloss opp til etablert bebyggelse, og vi frykter at interesse konflikter fort kan bygges opp slik som vi ser eksempel på ved anlegget i Bu i Sokndal.

 

Skal en gå inn for en regulerings endring, vil dette lett kunne danne presidens for tilsvarende anlegg ytterst på kommune kaien. Dette anlegg har tidligere fått godkjent bygging av ferie leiligheter, men denne ble trekt tilbake i mangel av godkjent regulerings endring.

 

Et ferie senter av denne størrelse vil føre til betydelig økning av aktivitet i området da sambruks faktor for et slikt senter nok vil ligge på 100% i perioden fra påske, og til oktober. Dette vil kunne ha en betydelig negativ effekt for de omkring liggende bolig eiendommer.

 

En regulerings endring på denne eiendommen vil redusere det areal som er avsatt til industri langs Marren. Og skal det i fremtiden være mulighet for å etablere noen form for industri i Hellvik Havn så må det være areal tilgjengelig.

 

På bakgrunn av dette vil HVF oppfordre til at det i denne saken legges størst vekt på synspunkt fra de nærmeste naboer. Det blir de som må bære evt. negative konsekvenser.

 

 

 

Mvh

 

___________

Hellvik Velforening.