Hellvik Bedehus våren 2006

Av Ola Undheim
17. jan. 2006
Nå er programmet for våren 2006 klart

Hellvik Bedehus

Våren 2006

 

Godt nytt år til alle – selv om vi allerede er et stykke inne i det nye året! Vi håper det skal bli et spennende år for bygda og for arbeidet på bedehuset.

 

På selveste julaften fikk vi brev fra kommunen om at de vil støtte den planlagte utbyggingen ved bedehuset med 1 million fordelt på 2 år! Det er veldig oppmuntrende å få økonomisk støtte og positiv tilbakemelding på arbeidet i bygda vår.

 

Vi håper også at alle som bor på Hellvik vil se positivt på den planlagte utbyggingen og vil være med på å støtte den både økonomisk og med dugnad. I denne folderen finner dere et ekstra informasjonsbrev om utbyggingen der vi samtidig ber om synspunkt på selve utbyggingen, navnet på ”nybygget”, støtte og dugnadsinnsats. Vi håper mange av dere vil benytte svarslippen og si deres mening!

 

Den 25. januar vil vi ha et orienteringsmøte på bedehuset om utbyggingen, om navnet, om hva vi ønsker med utbyggingen mv, og vi håper mange vil møte opp da!

 

Også i vår har vi funnet plass til et spennende tema hver måned i tillegg til de mer tradisjonelle møtene. Hele programmet for våren finner dere på baksiden. Vi håper mange små og store vil finne veien til aktivitetene, og vi håper det gode besøket på gudstjenestene også fortsetter i det nye året!

 

Velkommen til bedehuset!

Informasjon om aktivitetene på bedehuset

 

Barnas Søndag er for de aller minste, men man kan gjerne fortsette også etter skolestart. De aller minste blir gjerne fulgt av foreldrene, så det er også en mulighet dersom dere synes barna er for små til å gå alene. Barnas Søndag er hver andre og fjerde søndag i måneden mellom 10.30 og 11.30. Vi håper mange møter opp på disse søndagene i vår!

Leder: Bjørg Reidun Østebrød, 51496759

 

Miniyngres er for de som går i 2. til og med 4. klasse. De samles på bedehuset annenhver onsdag kl 17.30-18.45 og har ulike former for aktiviteter. Eget program deles ut.

Leder: Svein Helvig, 51496742

 

Yngres er for de som går i 5. klasse og oppover. Vanligvis er det samling på bedehuset annenhver mandag kl 19.15 – 20.15. Eget program deles ut samt at det settes opp plakat på skolen.

Leder: Ola Undheim, 51496663

 

Ungdommens Fredagskveld (UF) er for de som går i 8. klasse og oppover. Noen av samlingene er i Hellvikshallen og resten er samlinger på bedehuset. Egen plakat settes opp.

Leder: Thor Jakobsen, 51496933

 

Gudstjenester er det en gang i måneden, vanligvis kl 10.30, for hele familien. Etter gudstjenesten er det ”kirkekaffi” i kjelleren, og mange stopper igjen for å slå av en prat her. Oppmøtet har vært bra, og vi håper enda flere finner veien til gudstjenestene i vår!

Leder: Foreløpig ikke valgt

 

”Onsdagmøtene” er hver onsdag kl 19.30 med bønnemøte kl 19.00 – 19.15. Etter møtene er det kaffi og drøs! Første onsdagen i måneden er det vanligvis møte på Heigrestad.

 

 

Vi har lagt inn noen annerledes og spennende onsdagssamlinger og vi håper mange finner veien til disse. Det er god plass til flere på onsdagssamlingene, så stikk innom!

 

NMS-foreningen har møter hver andre mandag i måneden på

bedehuset.

Kontaktperson: Torild Egge, 51496820

 

Helselaget har foreningsmøter første mandagen i måneden på

Bedehuset

Kontaktperson: Marit Petterson, 51496930

 

Eldremiddag arrangeres for eldre hver torsdag kl 12.00 på bedehuset av frivillighetssentralen  med god hjelp av lokale medhjelpere.

Kontaktperson: Nina Løvø, 51492004

____________________________________________________

 

I tillegg til de nevnte aktiviteter er det noen foreninger og bibel-grupper i sving på Hellvik. Videre har de fleste misjonsorganisasjoner kontaktpersoner på Hellvik. Ta gjerne kontakt med bedehusstyret dersom dere vil vite mer om noen av disse.

 

I tillegg vil vi nevne at dersom noen har lyst til å være med som ledere eller medhjelpere i barne- og ungdomsarbeid, så ta kontakt!

 

Bedehusstyret frem til årsmøtet i februar 2006 er følgende:

         -Ola Undheim, leder

         -Torild Egge, nestleder

         -Einar Østebrød, kasserer

-Eva Idsø, sekretær

-Andreas Andreassen, huskalender

-Bent Magne Andreassen, 1.vararepresentant

-Elly Karin Helvig, 2. vararepresentant

 

Årsmøtet blir onsdag 22. februar kl 19.30.

 

 

 

 

Aktivitetsliste for Hellvik Bedehus våren 2006

 


Januar

Man  9.: Yngres

Ons 11.: Miniyngres

Ons 11.: Møte v/Normisjonen

Fre  13.: UF, hallen

Ons 18.: Fremtidsvisjoner/”Hvor er

vi om 5 år?” v/ Kåre Mjølhus

Søn 22.:  Barnas Søndag  og

Gudstjeneste kl 10.30

Man 23.: Yngres

Ons 25.: Miniyngres

Ons 25.: Orienteringsmøte om

utbygging mv

Fre  27.: UF, bedehuset

 

Februar

Ons  1.: Møte på Heigrestad

Man  6.: Yngres

Ons  8.: Miniyngres

Ons  8.: Møte v/NLM

Fre  10.: UF, hallen

Søn 12.: Barnas Søndag

Ons 15.: ”Familierelasjoner”

v/ familiekontoret

Søn 19.: Gudstjeneste kl 10.30

Man 20.: Yngres

Ons 22.: Miniyngres

Ons 22.: Årsmøte, bedehuset

Fre  24.: UF, bedehuset

Søn 26.: Barnas Søndag

 

Mars

Ons  1.: Møte på Heigrestad

Man  6.: Yngres

Ons  8.: Miniyngres

Ons  8.: Møte v/Israelsmisjonen

Fre  10.: UF, hallen

Lør  11.: Bedehusbasar kl 13.00

Søn 12.: Barnas Søndag

Ons 15.: ”Evolusjon kontra kreasjon-

isme” v/Gustav Steensland

Søn 19.: Gudstjeneste kl 10.30

Man 20.: Yngres

Man 20.: Basar på Heigrestad

Ons 22.: Miniyngres

Ons 22.: Møte v/Rogaland Indremisj

Fre  24.: UF, bedehuset

Søn 26.: Barnas Søndag

Ons 29.: Møte v/Kristen muslimmisj

 

April

Man  3.: Yngres

Ons  5.:  Miniyngres

Ons  5.:  Basar, NMS

Ons  5.:  Møte på Heigrestad

Fre   7.:  UF, hallen

Søn  9.:  Barnas Søndag

Tor 13.:  Nattverdsgudstjeneste

         Kl 16.00

Ons 19.: Basar Miniyngres

Ons 19.: ”Har 11. sept forandret

verden?” v/Jan Opsal, misj.h.sk

Fre  21.: UF, bedehuset

Søn 23.: Barnas Søndag og

Gudstjeneste kl 10.30

Man 24.: Yngres

Ons 26.:  Basar, Normisjon

 

Mai

Ons  3.: Møte på Heigrestad

Fre   5.: UF, tur

Ons 10.: Samtalekveld

Søn 21.: Gudstjeneste kl 10.30

Tir  30.: Basar på Heigrestad

Juni

Søn 18.: Gudstjeneste kl 10.30

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. Følg med på oppslags-tavla på bedehuset og ved butikken!

 

Velkommen!