Marren Båtforening

Av Bjørn Carlsen
3. mar. 2006 (Sist oppdatert: 9. jun. 2006).
En liten oppdatering fra lederen.

På årsmøtet 1/3-06 ble planen for utbygging av småbåt havnen godkjent av et enstemmig årsmøte. Det vil i perioden frem til 1/4 bli en tegningsperiode for å bestille plass. Etter denne periode vil prisen pr. plass øke med kr.4000,-, så vi anbefaler alle som tenker å skaffe seg en plass om å bestille dette så fort papirene kommer i postkassen.

Vi må ha ca 40 stk. som bestiller plass for at det i det hele skal bli noen utbygging. Prisene vil ligge på ca 14.000,- pr. meter brygge, og det regnes senter - senter på utliggere.

Hvis alt går greit, satser vi på at anlegget blir installert til St.hans.

Bjørn.