Sommargåve til Hellvik:omsorgsbustader ( DT 27.06 )

Av Roger Rasmussen
8. jul. 2003
Formannskapet har vedtatt å se på mulighetene for å realisere omsorgsboliger på Hellvik
Fellesforslaget frå Sp og Ap var så godt for " di Hellvik " at heile formannskapet utanom Widar Skogly ( H ) applauderte det: Fire plassar på Lagård sjukeheim blir omgjort til omsorgsbustader på Hellvik. Den politiske delen av arbeidsgruppa for denne saka har som mål at omsorgsbustadane skal være innflyttingsklare i løpet av neste år. I tillegg til dei tre politikarane skal velforeininga på Hellvik vera representert med to personer i arbeidsgruppa. Fram til formannskapsmøtet 25.august skal gruppa arbeida med å konkretisera planane om omsorgsbustader på Hellvik. Etter sommarferien blir det arrangert folkemøte på Hellvik