Burettslag på veg ( DT 30.06 )

Av Roger Rasmussen
8. jul. 2003
Sandnes Boligbyggelag tar ansvar for å bygge omsorgsboligene på Hellvik
Me tek ansvar for prosjektet, seier dagleg leiar i Sandnes Boligbyggelag ( SBBL ), Karl Jan Søyland. Omsorgsbustadane vil bli organisert som eit burettslag. Me har bygd etter same prinsippa ei rekkje andre plassar. Det er ei god løysing. Søyland meiner at tomta på Veien på Hellvik eignar seg godt for omsorgsbustader.