Rullering av Kommunens areal plan.

Av Bjørn Carlsen
28. mai. 2006
Kom med innspill til areal planen, den skal rulleres nå.

Vi har motatt brev fra Kommunen vedr. rullering av areal planen.

Vi har frist til 1. aug. med å komme med innspill til planen.

Velforeningen oppfordrer derfor alle til å tenke grundig gjennom hva og hvor vi kan tenke oss fremtidige tiltak i bygda vår.

Vi må ta inn over oss at barnetallet de siste årene har vært ganske lave, og den viktigste oppgaven vi står overfor de neste årene er å få flere barne familier til å flytte til Hellvik.

Vi vil prøve å arr. et folkemøte for å få frem flest mulige tanker fra dere alle, men har dere noe på hjertet så ring meg, eller kom innom når dere farer forbi.

 

Bjørn

924 31 719.