Omtale av Renseanlegget på Hellvik

Av Bjørn Carlsen
27. okt. 2009
Sjekk kommunens internavis, hvor Hellvik renseanlegg presenteres.

Se vedlagte fil.