Tomtene på Tuå boligfelt klare for salg

Av Kristin Svendsen
1. jul. 2010
På Eigersund kommunes hjemmesider annonseres nå tomtene på Tuå boligfelt som salgsklare. Tomtene har en høyere pris enn ønskelig med tanke på å tiltrekke førstegangsetablerere til bygda.

Med unntak av fem tomter som reserveres førstegangsetablerere under 30 år og funksjonshemmede som kan dokumentere spesielle behov, varierer prisene på tomtene fra rett over 500 000,- til 670 000,-.

Tomtene vil være byggeklare i november 2010. Søknad om kjøp må sendes til Eigersund kommune. Skjema finnes på kommunens hjemmesider.