Behov for frivillige til utdeling av medlemskontingenter

Av Kristin Svendsen
18. jan. 2011
Kan du tenke deg å hjelpe til med utdelingen av årets medlemskontingenter?

Hellvik velforening ønsker frivillige til utdeling av årets medlemskontingenter. Vi må innom alle postkassene på Hellvik, og om du kun kan tenke deg å dele ut på ditt eget byggefelt er også dette til hjelp for oss. De som melder seg først, får velge rute først. Giroene bør være utdelt i løpet av januar.

Ta kontakt med Kristin Svendsen på mob.nr. 40069386 eller e-postadresse kristinsvendsenhellvik@hotmail.com dersom dette er noe for deg. Vi kan også kontaktes direkte via vår facebookside.