Kommentar til reguleringsplan for Marrbotn

Av Kristin Svendsen
18. jan. 2011

 

Hellvik Velforening

Trosavigveien 162

4375 Hellvik                                                                                                  Hellvik 18.01.11

 

 

Eigersund kommune

Plankontoret

Postboks 580

4379 Egersund

 

 

 

 

Merknad til sak 1-2011 Reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 76 mfl.

 

Hellvik velforening vil komme med et generelt innspill til høringen, da vi er opptatt av at kommuneplanen følges i henhold til hvilke områder som er regulert som friluftsområde og hvilke som er regulert som byggeområde. Velforeningen mener det er svært viktig at området som er regulert til friluftslivområde vernes mot eventuelle dispensasjoner. Den økende byggeaktiviteten i Hellvik Havn er bekymringsverdig dersom det medfører at allmennhetens adgang til sjøen begrenses. 

 

 

 

                                                                                                          Mvh Hellvik Velforening

                                                                                                          v/ Kristin Svendsen