Saksliste årsmøtet

Av Kristin Svendsen
23. feb. 2011

Årsmøte Hellvik Velforening i Brunmyra mandag 28.2 2011 kl. 19.30

Saksliste

 1. Åpning
 2. Valg av ordstyrer
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av referent
 5. Valg av to referenter til å undertegne protokollen
 6. Årsmelding
 7. Revisorbekreftet regnskap
 8. Fastsettelse av kontingent
 9. Innkomne forslag
 10. Planer og budsjett for kommende år
 11. Valg
 12. Avslutning