Referat medlemsmøte 1-2011

Av Kristin Svendsen
2. mar. 2011

 

Referat fra medlemsmøte 1-2011 

28.2.2011 i Brunmyra

 

 

  1. Styret trakk linjene fra medlemsmøtet i 2005, hvor en rekke tilbud ble etterlyst på Hellvik. For fem år siden ønsket man seg nærbutikk, båtforening, møteplass for ungdom, møteplass for voksne, belysning/sykkelstier og trimgruppe for voksne. I dag er Joker Hellvik, Hellvik Bistro, Marren Båtforening, Hellvik Fritidsklubb, dugnaden som gav lys over Åsatua, og diverse forenings- og trimtilbud eksempler på at Hellvik er ei levende bygd der man får ting til å skje. Sett i sammenheng med tilbudet av kommunale tomter og en ventet utbygging av Hellvik Barnehage ser styret positivt på velforenings arbeid fremover.

 

  1. Styret har hatt kontakt med Egil Garvik; distriktssjef i Block Watne for å få informasjon om fremdriften i boligprosjektet på Kvednabakken/Hellvik sentrum. Velforeningen ønsker et samarbeid med Block Watne om gatelys på strekningen Marren-Kvednabakken-Joker. Ettersom prosjektet synes å utsettes gang på gang vil velforeningen ta kontakt med Block Watne igjen for å kunne gå i gang med å sette opp lys uavhengig av når Block Watne begynner sitt arbeid i området.

 

  1. Arne Hafsø har tatt initiativ til å merke en rekke turløyper på Hellvik og omegn. Løypene er av ulik lengde, og flere kan betegnes som dagsturer. Mange kjenner nok ikke godt nok til de turmulighetene vi har i området. Tillatelser fra grunneier skal innhentes av styret. Tor Arne Nergård og 6. og 7. klasse ved Hellvik Skole har hjulpet til med å male pinner som skal brukes i merkingen. Provisoriske skilt vil bli satt opp, og etter hvert skal disse erstattes av kommunal skilting.

 

  1. Velforeningen har hatt et ønske om at de to stiene som leder ned mot Brunmyra på den ene kortsiden av fotballbanen skal gjøres mer tilgjengelige; for eksempel for barnevogn. Velforeningen vil kontakte banekomiteén i idrettslaget for å se på et mulig samarbeid for å få dette til.

 

  1. Det er flere år siden sist Hellviksheljå ble arrangert. Velforeningen lurer på om det finnes interesse for et nytt arrangement (tidligst i 2012). Hellvik Mannskor ble nevnt som en mulig arrangør. Det ble også påpekt at idrettslaget er 40 år i 2013, og at det kunne vært muligheter for å ta utgangspunkt i dette jubileet. Idrettslaget og Hellvik Mannskor vil bli forespurt. En forutsetning for denne type arrangement er en bred dugnadsinnsats.