Merking av turløyper på Hellvik

Av Kristin Svendsen
2. mar. 2011
Arne Hafsø vil i løpet av våren gå i gang med å merke en rekke turløyper på Hellvik.

Arne Hafsø tok kontakt med velforeningen i høst og tilbød seg å merke en rekke turløyper på Hellvik og omegn. Velforeningen er svært positive til dette initiativet, og ser frem til at turtilbudet på Hellvik vil bli mer tilgjengelig, og dermed mer variert enn tidligere. Arne vil gå i gang med arbeidet så snart tillatelser fra grunneierne i de aktuelle områdene er på plass.

En stor takk til Tor Arne Nergård og 6. og 7. klasse på Hellvik Skole, som har påbegynt arbeidet med å male pinnene som trengs for merke stiene. Det vil også bli behov for provisoriske skilt for å markere de ulike turløypene, som skal byttes ut med kommunal merking etter hvert.