Nyinnflyttede Hellviksbuer

Av Kristin Svendsen
8. mar. 2011
Velforeningen ønsker å få en oversikt over de som har flyttet til Hellvik i løpet av de siste par årene.

Da Hellvik Velforening hadde årsmøte i slutten av februar ble det besluttet at man ønsket å gjenoppta en tidligere tradisjon med å gi en oppmerksomhet til nyinnflyttede Hellviksbuer. Styret har ikke oversikt over alle som har flyttet til Hellvik de senere årene, og behøver derfor hjelp. I utgangspunktet går vi et par år tilbakover i tid, men vi vil ta kontakt med alle vi blir gjort oppmerksomme på. Det er nok å gi oss en adressebeskrivelse for dem det gjelder.

Velforeningen oppmoder selvsagt alle til å ta varmt i mot nyinnflyttere, og beklager også med dette ovenfor dem som har savnet en skikkelig velkomst til bygda.

Informasjon kan sendes til e-postadressen kristinsvendsenhellvik@hotmail.com