Brev til kommunen ang. fremdriften av vei mellom skolen og Tuå

Av Kristin Svendsen
11. mai. 2011

 

Hellvik Velforening

v/ Kristin Svendsen

Trosavigveien 162

4375 Hellvik                                                                                  Hellvik 2011-05-04

 

 

 

 

FORESPØRSEL OM FREMDRIFT VED TUÅ BOLIGFELT

 

 

Da Tuå boligfelt ble opparbeidet var det en forutsetning at veien mellom skolen og Tuå skulle utbedres. Det ble etter hvert besluttet at kostnadene ved denne utbedringen skulle inngå i tomteprisene; noe som gjorde tomtene betydelig dyrere enn først estimert. Veien skulle etter det velforeningen kjenner til være ferdig utbedret innen tomtene ble lagt ut for salg. Hellvik Velforening ønsker svar på hvorfor dette leddet i prosjektet har blitt utsatt, og ikke minst når man kan forvente at utbedringen av veien begynner.

 

I tillegg har de fleste tomtene på Tuå boligfelt blitt solgt forholdsvis raskt. Velforeningen vil gjerne vite når kommunen planlegger neste byggetrinn på feltet, slik at tilbudet om ledige kommunale tomter på Hellvik opprettholdes.

 

 

 

 

Mvh Hellvik Velforening 

v/ Kristin Svendsen