Beskrivelse av turløypen "Hetlandskogen-rundtur"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

”Turstiar gjennom natur- og kulturlandskapet i Bjerkreim/Hå/Eigersund”

Turløype: Hetlandskogen-rundtur

Turkart: Jæren

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og går til Øvra Foravatn/Buerskog, retur samme vei.

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien. Dersom en ønsker å gå motsatt vei så kan parkering på Hegrestad benyttes. Følg da veien mot Ogna til du møter merkingen som går sørover.

Merking: Stien er merket med rødt

Gradering: Rød - er krevende tur

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

Tidsbruk: 8 timer

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

Turomtale: Følger stien til Øvrabø. I stikrysset tar vi til venstre over elva (husk å lukke grinden. Vi følger nå elven opp mot Gravdal i Bjekreim Kommune. Ved første hytten svinger vi brått til høyre og må nå passere elven med å hoppe fra stein til stein. Dersom disse er under vann må vi gjøre vendereis til Øvrabø og ta inn den andre veien i Nevdalen. Over elven, tilbake i Hå, så begynner stigningene. Vi kommer snart til et nytt stikryss hvor vi kan ta til venstre og inn på stinettet i Hetlandskogen. Vi tar i stedet fatt på ny stigning rett frem og er snart fremme med Auretjørn, vannet som er delt mellom 3 kommuner. I østre enden passerer vi gjerde og er tilbake i Eigersund. Lett kuppert til nedstigningen på traktorvei begynner. Nå går det nedover til vi er i Nevdalen og kommer ut på kjørevei Vi svinger til høyre. Og deretter til venstre når vi møter den nye veien. Tar til høyre også i neste kryss og tar Buerskogveien opp til innerste gård her. Her går vi inn på Blåvann-stien, følger denne til endes og legger av sted på høyre side av vannet, stien fører nå til stikrysset ved Øvra Foravatn for retur til Lunhulen.

Andre tilknytta stiar: På grensen mellom Hå/Bjerkreim så er det merket avstikker inn til stinettet i Hetlandskogen. Møter stinettet der via sti til Kråkefoss.

Historie: Første del av stien er kjent for lokalbefolkningen i lange tider, og følger anleggsvei for vannledningen til Hellvik i begynnelsen. Deretter går stien i åpent terreng med lett stigning. Ender på den gamle hovedveien øst-vest som er full av historie. I stigningen vil en se rester etter gammel ferdavei. Øvra Foravatn er vannkilden til Hellvik i dag. Ualand og Øvrabø er full av historie. Ognadalen er i ualminnelige tider benyttet som ferdelvei inn i landet. I området finner en derfor også gravhauger med mer. Ved Blåvann vil en også se rester av gammel ferdavei.

Bilete:
-------------------------------------------------------------------------------

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening