Beskrivelse av turløypen "Indre Hellvik rundt"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

 

Turløype: Indre Hellvik rundt

 

Turkart: (Fylles ut av Bjerkreim kommune)

 

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og ender på samme sted

 

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien.

 

Merking: Stien er merket med rødt

 

Gradering: Blå – middels tur

 

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

 

Tidsbruk: Ca. 1 time

 

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

 

Turomtale: Følger den gamle Hellvikmarsj traseen opp til grensen til Hegrestad. Tar derfra en annen dal tilbake, og møter stien som går til Ole Høylandshålå.

 

Andre tilknytta stiar: Stien er en del av ruten Lunhulen-Hetlandskogen-Lunhulen, men snur tilbake rett før Hegrestad, men da en annen vei.

 

 

Historie: Første del av stien er kjent for lokalbefolkningen i lange tider, og følger anleggsvei for vannledningen til Hellvik i begynnelsen. Etter å ha svingt av og begynt på tilbakeveien, så vil en etter kort tid komme til en myr med mange trerøtter. Her får en ett godt bilde på hvordan skogen var i området før den store skogbrannen for noen hundre år siden.

 

 

Bilete:

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening