Beskrivelse av turløypen "Ole Høylandshålå"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

 

Turløype: Ole Høylandshålå

 

Turkart: Jæren

 

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og ender på en liten fjellnut med revnet fjell.

 

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien.

 

Merking: Stien er merket med rødt

 

Gradering: Blå – middels tur

 

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

 

Tidsbruk: Ca. 1 time

 

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

 

Turomtale: Kultursti som i sin tid ble merket av skoleklasse på Hellvik skole. Stien går i åpent terreng, og er forholdsvis lettgått.

 

Andre tilknytta stiar: Stien er en avstikker fra ruten Lunhulen-Hetlandskogen-Lunhulen.

 

 

Historie: Stien er godkjent som kultursti da Ole Høyland hadde ett av sine tilholdsteder her. De som leter vil finne to innganger til hålå, som sikret at der alltid var en rømningsvei dersom forfølgerne kom for nær. Sagnet sier også at han gjemte noe av tyvegodset i hålå

 

 

Bilete:

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening