Beskrivelse av turløypen "Ualand-rundtur"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

 

Turløype: Ualand-rundtur

 

Turkart: (Fylles ut av Bjerkreim kommune)

 

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og går til Øvra Foravatn/Buerskog, retur samme vei.

 

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien. Dersom en ønsker å gå motsatt vei så kan parkering på Hegrestad benyttes. Følg da veien mot Ogna til du møter merkingen som går sørover.

 

Merking: Stien er merket med rødt

 

Gradering: Rød - er krevende tur

 

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

 

Tidsbruk: 5 timer

 

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

 

Turomtale: Følger stien til Øvra Foravatn. I stikrysset anbefaler vi å ta til venstre. Turen går nå i lett kupert terreng og følger hovedsakelig hjortetrokk. Mot nytt stikryss så møter vi skogen på Ualand, og fra toppene i nærheten får vi god oversikt over naturen her. Vi kommer ned på veien som fører inn til husene. I krysset her tar vi til høyre, ut til bom. Også her tar vi til høyre og følger veien helt ned til Nevlandsveien. Vi svinger til høyre. Tar til høyre også i neste kryss og tar Buerskogveien opp til innerste gård her. Her går vi inn på blåvann-stien, følger denne til endes og legger av sted på høyre side av vannet, stien fører nå til stikrysset ved Øvra Foravatn for retur til Lunhulen.

 

Andre tilknytta stiar: Stien er en del av ruten Lunhulen-Hetlandskogen-Lunhulen.

 

 

Historie: Første del av stien er kjent for lokalbefolkningen i lange tider, og følger anleggsvei for vannledningen til Hellvik i begynnelsen. Deretter går stien i åpent terreng med lett stigning. Ender på den gamle hovedveien øst-vest som er full av historie. I stigningen vil en se rester etter gammel ferdavei. Øvra Foravatn er vannkilden til Hellvik i dag. Ved Blåvann vil en også se rester av gammel ferdavei.

 

 

Bilete:

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening