Beskrivelse av turløypen "Varberg (Hellvik)"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

 

Turløype: Varberg (Hellvik)

 

 

Turkart: (Fylles ut av Bjerkreim kommune)

 

 

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og ender på tidligere toppturpunktet på toppen av Varberg

 

 

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien.

 

 

Merking: (Fylles ut av Bjerkreim kommune).

 

 

Gradering: Blå – middels tur

 

 

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

 

 

Tidsbruk: Ca. 1 time

 

 

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

 

 

Turomtale: Nærmiljøsti som går i forskjellige typer terreng. Nesten på toppen er det mulig å ta en liten svipptur til høyre og se litt nærmere på geitebukken som noen har laget her. God oversikt over Hellvik i fugleperspektiv fra toppen.

 

 

Andre tilknytta stiar: Stien er en avstikker fra ruten Lunhulen-Hetlandskogen-Lunhulen

 

 

 

Historie: Som navnet tilsier, så var fjellet ett av mange som ble benyttet til vardebrenning. I dag er det kommunikasjonsmaster som står på toppen. Turen benyttes ofte av lokalbefolkningen.

 

 

Bilete:

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening