Beskrivelse av turløypen "Vestlandske Hovedvei"

Av Arne Havsø
30. sep. 2011

 

Turløype: Vestlandske Hovedvei

 

Turkart: (Fylles ut av Bjerkreim kommune)

 

Start og sluttpunkt: Starter ved den gamle danseplassen Lunhulen og ender på samme sted

 

Parkering: Ta av fra FV 44 rett før bruen nord av butikken på Hellvik, kjør langs Nedre Hellviksvann til du ser P.skilt. Parkeringen ligger opp til venstre rett før danseplassen. Info og skilt finnes nede på traktorveien. Dersom en ønsker å gå motsatt vei så kan parkering på Hegrestad benyttes. Følg da veien mot Ogna til du møter merkingen som går sørover.

 

Merking: Stien er merket med rødt

 

Gradering: Blå – middels tur

 

Høgdeskilnad: (Gjøres sammen med Bjerkreim kommune i kartgrunnlaget)

 

Tidsbruk: 2 timer

 

Gode råd og tips: Noe bratt på slutten av turen. Gode vantette sko anbefales, da der noen steder kan være myr/vått. Lange klær til beskyttelse mot flåtten kan være lurt. Båndtvang hele året. Forbud om åpen ild hele året.

 

Turomtale: Følger den gamle Hellvikmarsj traseen nesten helt opp til veien. Stien er lagt noe om de siste hundre meterne for de som er kjente. Båndtvang hele året og forbud om åpen ild hele året. Noe beiteområde med dyr passeres.

 

Andre tilknytta stiar: Stien er en del av ruten Lunhulen-Hetlandskogen-Lunhulen.

 

 

Historie: Første del av stien er kjent for lokalbefolkningen i lange tider, og følger anleggsvei for vannledningen til Hellvik i begynnelsen. Deretter går stien i åpent terreng med lett stigning. Ender på den gamle hovedveien øst-vest som er full av historie. Binder også sammen turveien langs gamle jernbanen fra Egersund til Hellvik for de som ikke ønsker å gå langs fv 44.

 

 

Bilete:

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Denne turomtalen er utarbeidet av Hellvik Velforening